Matenplan voor maatwerk 'een golvende lijn is ook een lijn'

€ 85,00

Dit advies wordt aangeboden per ruimte van ±40m².

Wat mag je verwachten:

⌂ opmeting van de ruimte

⌂ matenplan voor maatwerk
Een 2D plan met aanzichten met maten op die het op maat
maken van bijvoorbeeld een kast vergemakkelijkt.
(rekening houdend dat de werkelijke maten moeten worden
nagemeten door de aannemer/schrijnwerker voor de
nauwkeurigheid van het project.)